Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Open brief aan leden van de Tweede kamer 6-10-2018

7 oktober, 2018 - 08:08 -- Annet Wood

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Berkhout, 6 oktober 2018

HET NEDERLANDSE HERSENDOODPROTOCOL RAMMELT AAN ALLE KANTEN.

Tot die conclusie kom ik na het zien van het programma “uit Coma”  van Paul Witteman op donderdag 27-9-2018  en 4 oktober 2018
Een Belgische arts laat zien dat het bewustzijn van een patiënt zichtbaar kan worden gemaakt door middel van een PET-Scan.

Conform het huidige hersendoodprotocol (Staatsblad 2016 170 en 153)  wordt slechts gekeken of de patiënt nog hersenactiviteit heeft. Daarvoor staan middelen ter beschikking die onvoldoende meetkracht hebben. Het EEG kan slechts tot 10% van de hersenactiviteit meten, aldus Dr. E.J.O. Kompanje, adviseur van de Gezondheidsraad  inzake het hersendoodprotocol.

Indien het EEG niet kan worden toegepast, dan wordt de CT (CTA)-scan of  TCD gebruikt om de doorbloeding van de hersenen te meten. Deze meting is nog minder in staat om hersenactiviteit te meten dan het EEG. Laat staan dat deze metingen iets zeggen over het bewustzijn van de patiënt. Ik verwijs naar punt 6 van de bijgevoegde hersendoodnotitie van Dr. F Stadermann. Metingen op basis van tekortschietende middelen terwijl een middel dat een betere registratie zoals de PET-scan geeft, niet wordt ingezet.

Het weten of een patiënt nog beschikt over bewustzijn is van groot belang omdat de donor, indien deze doneert op basis van de door de Gezondheidsraad vastgestelde hersendoodnorm, zonder narcose wordt geopereerd. De procedure werd beschreven in het oude Modelprotocol Postmortale orgaan- en weefseldonatie, maar is uit het vigerende protocol verdwenen.Het krijgen van pijnstilling is een besluit van de uitnemende arts, dat wordt op 29-2-2018 door een medewerker van de NTS bevestigd aan een doorvragende Nederlander.

Het testen van een potentiële donor mag al mag plaatsvinden terwijl de patiënt nog onderkoeld kan zijn.  Vanaf 32 °C mag worden gestart met het doorlopen van het hersendoodprotocol terwijl elke arts weet dat een patiënt met een lichaamstemperatuur tussen 32 en 35 °C lijdt aan onderkoeling. Ik verwijs hiervoor naar punt 7 van voornoemde hersendoodnotitie van Stadermann.

Het hersendoodprotocol wordt uitgevoerd als nog niet vaststaat dat de patiënt hersendood is conform de door de Gezondheidsraad opgestelde en door uw Kamer goedgekeurde regels. De door of namens de overheid verstrekte informatie geeft aan dat iemand die hersendood is niets meer kan voelen. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs maar is gebaseerd op een aanname. Echter, het doorlopen van het hersendoodprotocol vindt plaats vóór het vaststellen van die hersendood en daaruit kan blijken dat de patiënt niet hersendood kon worden verklaard, mogelijk enorme pijn heeft ervaren en bij bewustzijn was. Met name de apneutest veroorzaakt verdere hersenschade, geeft risico op een klaplong en kan hartritmestoornissen veroorzaken (punt 5 hersendoodnotitie Stadermann). Dat alles bij een patiënt waarvan NIET vaststond dat deze hersendood was en! dit onderzoek werd gedaan door artsen die hebben gezworen “ik zal aan de patiënt geen schade doen”. Dit lijkt onverenigbaar.

Hoelang staat u toe dat de burgers hersendood worden verklaard op basis van deze tekortschietende metingen en regels? Hoelang staat u toe dat er met ernstig zieke mensen mag worden geknoeid? Wanneer gaat u over tot verplichtstelling van algehele narcose voor patiënten die op basis van de hersendoodprotocol dood worden verklaard maar die nog leven tot zij overlijden door het uitnemen van de organen en mogelijk over het volle bewustzijn beschikken? Pijn lijden?

Hoe ervaart de donor die op basis van de vastgestelde hartdood zijn longen doneert en na 5 minuten weer wordt aangesloten op de beademing?

Binnen niet al te lange tijd zult u ook een besluit moeten nemen over het zogenaamde hartdoodprotocol. Gelijk dit al gebeurt in een land als Groot Brittannië wil de Transplantatie Stichting dat ook in Nederland bij patiënten die hartdood zijn verklaard het hart wordt uitgenomen voor transplantatiedoeleinden. Daartoe wordt in Groot Brittannië  de donor na vijf minuten circulatiestilstand weer aangesloten op de hart-long machine. Er is bij deze patiënten geen sprake van hersendood. Gaat u ook hier stilzwijgend mee instemmen?

Wat voor maatregelen gaat u nemen om aan deze barbaarse behandeling van een donor een einde te maken?

A Wood-de Haas

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon