Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

aanvullende vragen over veiligheid van het donorregister

20 september, 2019 - 08:34 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer H.M. de Jonge
De heer B.J. Bruins
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Berkhout,   27 augustus 2019
Uw schrijven  1558997-19341-GMT d.d. 12 augustus 2019
Bijlagen: opmerkingen vanuit Social Media over onjuiste registratie in het donorregister

Op 8 juli 2019 vroegen wij u ons aan te geven hoe u garandeert dat er geen ongewenste mutaties in het donorregister plaatsvinden
Uw antwoord van 12 augustus geeft ons onvoldoende zekerheid op een veilig register.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
1.         Na mutatie krijgt de ingeschrevene een bevestiging vanuit het donorregister. Is deze handeling een handeling die automatisch vanuit het register wordt gegenereerd of vindt deze plaats na opdracht van (a) de medewerker die de mutatie uitvoert of (b) de medewerker die controleert?
2.         Hoe is het donorregister beveiligd tegen ongewenste mutaties van buitenaf?
3.         Hoe controleert u na de noodzakelijke omzetting van het donorregister die nodig is i.v.m. de wetswijziging of alle gegevens ongewijzigd zijn gebleven? Wij kijken hierbij naar een omzetting van het Engelse donorregister in 2010 waarbij veel fouten zijn gemaakt.
4.         Bent u op de hoogte van meldingen van mensen dat hun inschrijving in het donorregister niet langer overeenkwam met hun eigen opgave?  Hoe kunt u garanderen dat dit soort meldingen wordt voorkomen?
Ten aanzien van onze vraag waarmee u garandeert dat de gegevens uit het donorregister ook juist en daarmee veilig worden doorgegeven aan de arts het volgende:
Er bestaan geen controlemaatregelen op het werk dat door de medewerker van de NTS wordt verricht tijdens de inzage in het donorregister, er is geen tweede persoon die meekijkt.  De uitslag van het onderzoek wordt niet overhandigd aan de naasten van de patiënt. Zij kunnen de inzage niet controleren en krijgen ook geen afschrift.
Hoe kunt u garanderen dat er geen fouten worden gemaakt?
A Wood-de Haas
COMITE ORGAANDONATIE ALERT

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon