Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Hartdonatie na vastgestelde hartdood (DCD-Donatie)

29 oktober, 2019 - 07:01 -- Annet Wood

Op 23 oktober 2019 verscheen er op nu.nl checkt een artikel over mijn publicatie over het vaststellen van de hartdood bij orgaandonoren [1]
Twee artsen (Michael Kuiper en Hans Sonneveld) reageren daarin namens de NTS op het artikel. 
Citaat uit het artikel “Kuiper en Sonneveld leggen uit dat er na ongeveer tien seconden geen bewustzijn meer is. Nadat de bloedsomloop is stilgevallen, is er namelijk binnen enkele seconden geen enkele hersenactiviteit meer. Bij de operatie voor de uitname van de organen wordt de bloedsomloop niet opnieuw kunstmatig opgestart” .
Als tegenpool plaats ik hiernaast hetgeen er op de website van het Leids Universitair Medische  Centrum staat [2]: De methode heet normotherme regionale perfusie (NRP) en houdt in dat donororganen tijdens de uitname-operatie aangesloten worden op een circulatiesysteem. Dit gebeurt nadat de donor is gestorven na een circulatiestilstand. Het systeem pompt bloed op lichaamstemperatuur door de bloedvaten in de buikholte met daarin de potentiële donororganen ” einde citaat.
Hoezo de bloedsomloop wordt niet opnieuw opgestart? 
De bewering dat er na het stilvallen geen enkele hersenactiviteit meer is, staat ook recht tegenover de bevinding gemeld in het Canadian Journal of Neurological Sciences,  n.l. dat er hersenactiviteit is gemeten tot 30 minuten na het vaststellen van de dood. De opstellers adviseren ook tot nader onderzoek in geval van DCD donatie.    Verder nemen we de beweringen van deze twee artsen maar met een korreltje zout aan. Alles in mijn artikel is met bronvermelding aangetoond.
Het is duidelijk dat –of het publiek willens en wetens op het verkeerde been moet worden gezet -of deze artsen weten echt niet waar ze over praten.  In beide gevallen intens droevig  [3]

In navolging van andere landen us te verwachten dat ook in Nederland het hart uitgenomen bij hartdode donoren.
Tot nog toe gebeurt dat in ons land niet. Daarbij wordt het hart weer gereanimeerd om vervolgens te worden getransplanteerd. 

De hartdood wordt vastgesteld nadat de circulatie vijf minuten stil heeft gestaan. Dan is de  circulatiestilstand onomkeerbaar staat in de Wet op Orgaandonatie geschreven. Bijzonder want bij reanimatie kan het volledig worden hersteld binen zes minuten.
Direct bij binnenkomst in  OK wordt de bloedcirculatie hersteld.

Bij DCD hartdonatie (dus op basis van de vastgestelde hartdood)  kan er op dit moment uit 3 verschillende technieken worden gekozen, met als overeenkomst dat het hart wordt gereanimeerd ([4] en [5]).   

  • In het eerste geval wordt het hart  in het lichaam van de donor gereanimeerd en na terugkeer van een hartritme wordt de donor opnieuw geïntubeerd. In dit geval worden de slagaders naar de hersenen afgeklemd, dit om te voorkomen dat na reanimatie de hersenen weer van bloed en dus zuurstof worden voorzien
  • In het tweede geval wordt het hart buiten het lichaam van de donor gereanimeerd waarbij gebruikt wordt gemaakt van doorstroming van bloed van de donor zelf.
  • Een derde methode is dat het hart in het lichaam van de donor wordt gekoeld. Vervolgens wordt het hart eruit gehaald, waar nodig hersteld en dan bij de ontvanger getransplanteerd  waar het wordt gereanimeerd.  Voorwaarde is nu nog dat de gever en ontvanger zich in een redelijke nabijheid bevinden. In 2019 is deze methode met succes toegepast zonder koeling in het lichaam [6].

 

Annet Wood

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5827117/  There are three techniques for procurement of DCD cardiac allografts that are practiced in the UK: (I) normothermic regional perfusion followed by ex-situ machine perfusion (NRP); (II) DPP; (III) normothermic regional perfusion followed by cold storage.

 

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon