Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Orgaandonatie Na Overlijden, waar hebben we het dan over?

29 maart, 2020 - 09:29 -- Annet Wood

ORGAANDONATIE, NA OVERLIJDEN, WAAR PRATEN WE OVER

U doneert niet na uw overlijden maar doneert:

  1. Of na uw doodverklaring op basis van een doorlopen hersendoodprotocol (DBD)
  2. Of na een hartstilstand van  vijf minuten,  (DCD). Meer dan 50% van de orgaandonaties geschiedt door deze donoren [1]

 

1. DBD
Het hersendoodprotocol is een document dat is vastgelegd in de Wet op Orgaandonatie. [2] Dit moet worden doorlopen om u dood te mogen verklaren (maar daarmee overlijdt u niet). Vanaf dat moment bent u een stoffelijk overschot dat beademd wordt. Dit houdt in dat u leeft en met alle mogelijk middelen in leven wordt gehouden om uw organen in optimale conditie te krijgen c.q. houden voor de transplantatie. Het overlijden vindt plaats tijdens of na afloop van de uitname operatie.
De hersendood is gebaseerd op de gedachte dat iemand die niet meer zichtbaar (meetbaar) reageert ook werkelijk niets meer voelt of ervaart.  ER BESTAAT GEEN BEWIJS DAT DIT OOK ECHT ZO IS.

We lopen even door het Nederlandse hersendoodprotocol. Iemand die wordt getest mag niet onderkoeld zijn dat kan de uitslag onbetrouwbaar maken. Toch staat in het protocol dat iemand al mag worden getest zodra de lichaamstemperatuur boven de  32 °C is. Dat is vreemd want iemand die een lichaamstemperatuur heeft die lager is dan 35 °C is onderkoeld.  De WHO definieert zelfs dat van onderkoeling sprake is als de lichaamstemperatuur onder de 36 °C is gezakt. [3] Er zijn meer landen waar al vanaf 32 °C mag worden getest, maar in de Staat New York mag pas worden begonnen als de patiënt een lichaamstemperatuur heeft van minimaal 36 °C. [4] Onderkoelde mensen reageren steeds trager en uiteindelijk kunnen ze schijndood raken. In de richtlijn voor lijkschouw wordt er gewaarschuwd tegen het vaststellen van de dood bij onderkoelde mensen. [5] Orgaandonoren zijn veelal mensen die een ernstig ongeval hebben gehad, gereanimeerd zijn en bij binnenkomst in het ziekenhuis om die reden worden gekoeld.

De patiënt wordt onderworpen aan een EEG meting. Helaas is het zo dat een EEG slechts tot 10% van de hersenschors kan meten, Een vlak EEG wil dus niet zeggen dat er geen hersenactiviteit meer is.[6]  Dit EEG is niet meer verplicht in Nederland, als vervanger moet dan de bloeddoorstroming worden gemeten, maar die meet nog minder, die meet helemaal geen hersenactiviteit. De meting van de doorbloeding meet geen verschil tussen geen doorbloeding of minimale doorbloeding. Als die test negatief is kan het zijn dat de hersenen in een zogenaamde winterslaap staan (Ischemic Penumbra). [7]

Vervolgens wordt u ook onderworpen aan een apneutest. Dan wordt de beademing tot 10 minuten stilgezet om te bezien of u nog zelf gaat ademhalen. Er wordt extra zuurstof toegevoegd waardoor er volgens de opstellers dan geen extra schade ontstaat. Veel artsen wijzen erop dat er geen afvoer van giftige stoffen plaatsvindt waardoor hoge druk in de hersenen ontstaan waardoor juist wel hersenschade ontstaat of aanwezige schade verergerd wordt. [8] Daarnaast bestaat er een risico dat u door die apneutest een klaplong krijgt of kan er hartritmestoornis optreden. [9] Desgewenst mag de test vaker worden uitgevoerd. Ook hier kan het wegvallen van de ademhaling worden veroorzaakt door de onderkoeling.  Op dit moment zijn er ziekenhuizen die de apneutest niet meer uitvoeren conform de wettelijke regels. [10]

Indien de patiënt deze onderzoeken zonder ZICHTBARE reacties doorloopt mag hij dood worden verklaard.  

2. DCD
Op 1 juli 2020 is het protocol waarmee de dood op basis van circulatoire criteria mag worden vastgesteld in de wet opgenomen. De bloedcirculatie moet vijf minuten stil hebben gelegen, dan mag iemand dood worden verklaard. Het is bijzonder om in dat protocol te lezen dat de stilstand van de circulatie BIJ VOORKEUR door een ter zake kundige wordt vastgesteld. Lees ik hier nu uit dat dit ook door een niet ter zake kundig iemand mag worden gedaan? [11] Vervolgens gaat die patiënt met grote spoed naar de OK waar bij binnenkomst binnen luttele minuten de circulatie weer wordt hersteld. De bloedstroom naar de hersenen moet worden afgeklemd om te zorgen dat daar geen zuurstofrijk bloed komt. [12] De gevolgen zijn desastreus als dit niet 100% goed plaatsvindt.

Het betreft hier bijna altijd mensen die op IC liggen en beademd worden. Deze patiënten kunnen -of niet hersendood worden verklaard -of het wachten op de zogenaamde hersendood duurt te lang(!) -of hebben helemaal geen hersenletsel. Daarnaast kunnen patiënten waarvan de infauste prognose (de verwachting dat een patiënt niet meer zal herstellen of een menswaardig bestaan zal kunnen leiden) is uitgesproken en die niet beademd worden ingezet worden als donor. Denk daarbij aan mensen met ernstige longziekten of mensen met hersentumoren die niet uitgezaaid zijn. Daartoe worden deze patiënten  overgebracht naar de IC en vervolgens aan de beademing aangesloten (patiënten die onafhankelijk zijn van de beademing worden afhankelijk van de beademing gemaakt om vervolgens te overlijden aan de switch-off). [13] Na het stilzetten van de beademing moeten deze patiënten binnen ongeveer twee uur overlijden anders kunnen ze niet meer als orgaandonor worden gebruikt.  Als er dan vijf minuten geen circulatie meer is geconstateerd worden ze doodverklaard en dan ……………..

Het is noodzakelijk dat deze switch-off plaats vindt op het moment dat de OK voor de uitname klaar is en het speciale operatie team de zaak heeft ingericht. Het vervoer van de organen naar elders moet klaar staan en de mensen die een orgaan hopen te ontvangen moeten geselecteerd zijn en ook daar moet de OK klaar voor zijn en ruimte op IC zijn. Het proces is strak geregeld.

Weet ook dat u geen garantie heeft op een volledige narcose tijdens  de 3 tot 6 uur durende uitname operatie.

Wist u trouwens dat 85% van de mensen met ernstig hersenletsel weer bij bewustzijn kan komen en dat 65% volledig kan herstellen?  Dat betreft mensen die door artsen waren opgegeven. [14]

Het hersendoodprotocol (DBD) deugt niet en de uitslag geeft ook geen garantie dat uw hersenletsel onherstelbaar was. Sommige mensen konden op het nippertje (sommigen lagen al op de operatietafel) een levensteken afgeven.  U kunt hierover lezen in hoofdstuk 9 van mijn zwartboek. [15]
Het protocol op basis van circulatoire criteria (DCD) biedt geen enkele garantie dat uw werkelijk dood bent en dood blijft tijdens de uitname operatie.  

Annet Wood

Berkhout

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35161-3.html  “In de huidige praktijk is door medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen orgaandonatie ook mogelijk bij donoren bij wie de dood is ingetreden door een onomkeerbare circulatiestilstand. Inmiddels maken zulke donoren ruim de helft van het aantal postmortale donoren uit”.

[3] https://www.who.int/gpsc/appendix14.pdf

Hypothermia is defined as a core temperature below 36 °C and is common during and after major surgical (…)”

[6] https://erwinkompanje.files.wordpress.com/2014/10/ai1.pdf (Kompanje is als adviseur verbonden aan de Gezondheidsraad inzake het advies over de hersendood) “Hoewel bij vaststelling van de hersendood wordt uitge-gaan van het ‘whole-brain-death concept’ wordt niet de dood van de gehele hersenen getest. Het EEG is een oppervlaktemeting waarbij circa 10% van de buitenlaag van de cortex wordt bereikt. Diepere delen van de hersenschors en de middenhersenen inclusief hypothala-mus en diëncefalon worden niet op af- of aanwezigheid van functies onderzocht. Sterker nog: als functies van deze delen nog opwekbaar of waarneembaar zijn wordt gesteld dat deze er niet toe doen” .

[9] Pneumothorax as a Complication of Apnea Testing for Brain Death (John L. Goudreau, DO, PhD; Eelco F.M. Wijdicks, MD; and Steve F. Emery, BA) 

[13] https://docplayer.nl/52873316-Werkwijze-extubatie-bij-patient-met-infauste-prognose.htmlHoewel het buiten de focus van deze werkwijze ligt, is het belangrijk om te weten dat ook nietbeademde patiënten potentieel in aanmerking komen voor orgaandonatie. Het is wettelijk toegestaan om een patiënt te intuberen enkel en alleen ten behoeve van een donatieprocedure c.q. optimale preservatie van organen. Een patiënt die op de afdeling ligt en secundair achteruitgaat, waarbij de prognose als infaust wordt beschouwd, mag dus geïntubeerd worden voor een donatieprocedure

[14] Uitspraak Dr. Kim Santegoets

 

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon