Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Vragen aan de Minister over veiligheid van het donorregister

8 juli, 2019 - 07:53 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer H.M. de Jonge
De Heer B.J. Bruins
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Berkhout,   8 juli 2019

Geachte Ministers

  1. In de recent verspreide folder “Het nieuwe donorregister, wat betekent dat voor mij?” staat het volgende:“Uw keuze in het donorregister is veilig
    Hierover hebben wij de volgende vraag
    Hoe garandeert u dat er geen ongewenste mutaties plaatsvinden?
  1. Verder staat geschreven

Alleen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis kunnen uw keuze zien. Ze mogen dat alleen zien vlak voor overlijden of daarna. In de wet staat dat niemand anders in het donorregister mag kijken.

In Artikel 10 lid 3 van de Wet op Orgaandonatie staat:
Het register kan door of in opdracht van een arts dag en nacht worden geraadpleegd wanneer dat met het oog op de voorgenomen verwijdering van een orgaan noodzakelijk is.”

In de praktijk blijkt dat inzage in het donorregister geschiedt door een medewerker van de NTS en hebben artsen zelf geen inzage. Wij hebben indringende vragen gesteld over de controle op het werk van deze medewerker, het is echter gebleken dat er geen enkele vorm van controle plaatsvindt.
Vragen:
2.1 Hoe garandeert u dat de gegevens die in het donorregister staan ook juist en daarmee veilig worden doorgegeven aan de arts?
2.2 Wie kijkt er nu werkelijk in het register?

A Wood-de Haas
COMITE ORGAANDONATIE ALERT

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon