Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

orgaandonatie

Orgaandonatie Na Overlijden, waar hebben we het dan over?

29 maart, 2020 - 09:29 -- Annet Wood

ORGAANDONATIE, NA OVERLIJDEN, WAAR PRATEN WE OVER

U doneert niet na uw overlijden maar doneert:

  1. Of na uw doodverklaring op basis van een doorlopen hersendoodprotocol (DBD)
  2. Of na een hartstilstand van  vijf minuten,  (DCD). Meer dan 50% van de orgaandonaties geschiedt door deze donoren [1]

 

Nederlands

Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 35161

4 oktober, 2019 - 19:53 -- Annet Wood

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Berkhout, 4 oktober 2019

Onderwerp:  wetsvoorstel 35161
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen.

Geachte leden,
Aan u wordt gevraagd een oordeel te vellen over wetsvoorstel 35161. Wij leggen de volgende probleemstellingen ter beoordeling bij dit wetsvoorstel aan u voor:

Nederlands

Vragen om een meer veilig hersendood en hartdoodprotocol aan Minister

3 september, 2019 - 07:36 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer H.M. de Jonge
De heer B.J. Bruins
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Berkhout,   2 september  2019
Uw schrijven  1569909-194283-GMT d.d. 27 augustus 2019
Bijlage: brief Comité Orgaandonatie Alert inzake wetsvoorstel 35161

Nederlands

Vragen aan Minsiter VWS over minimale lichaamstemperatuur

14 augustus, 2019 - 07:05 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Berkhout, 27 juni 2019
Geachte Ministers
Het verstrekken van juiste en volledige informatie rond orgaandonatie vinden wij van groot belang. Daarom maken wij ons zorgen om het volgende: 
Wij hebben geconstateerd dat in het vigerende hersendoodprotocol een uitvoeringsregel is opgenomen die tot een onveilige vaststelling van hersendood kan leiden.
In het hersendoodprotocol staat het volgende:

Nederlands

Hersendood is dood. Of toch niet?

1 juli, 2019 - 07:16 -- Annet Wood

Hersendood is dood, of toch niet...
Vanuit een interesse naar `hoe werkt ons brein` een opleiding in de psychologie gevolgd.
Om zoveel meer aan de weet te komen ben ik me daarna nog meer gaan inlezen.
Medische en wetenschappelijke onderzoeken ter hand genomen, gesprekken met artsen en  neurologen volgden ter verduidelijking en bevestiging.
Dit heeft ertoe geleid om het concept `whole brain death` te bestuderen.

Nederlands

Lesbrief over orgaandonatie

18 oktober, 2018 - 09:41 -- Annet Wood

LESBRIEF OVER ORGAANDONATIE NA OVERLIJDEN. Opgesteld per stand van zaken op 01-07-2020.

 

  1. Wat houdt orgaandonatie ‘na overlijden’ in?

Na overlijden houdt in dat een patiënt is doodverklaard na het doorlopen van wettelijk protocollen. Op dit moment bestaan er twee protocollen, de ene voor het vaststellen van de hersendood (DBD-protocol) en de ander voor het vaststellen van de dood op basis van circulatoire gronden (DCD-protocol). Dit laatste protocol is onderverdeeld in het e-DCD en het u-DCDprotocol.  

Nederlands

Pagina's

Abonneren op RSS - orgaandonatie

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon