Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Orgaandonatie

brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 35161

4 oktober, 2019 - 19:53 -- Annet Wood
Nederlands

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Berkhout, 4 oktober 2019

Onderwerp:  wetsvoorstel 35161
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen.

Geachte leden,
Aan u wordt gevraagd een oordeel te vellen over wetsvoorstel 35161. Wij leggen de volgende probleemstellingen ter beoordeling bij dit wetsvoorstel aan u voor:

vragen om een meer veilg hersendood en hartdoodprotocol aan Minister

3 september, 2019 - 07:36 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer H.M. de Jonge
De heer B.J. Bruins
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Berkhout,   2 september  2019
Uw schrijven  1569909-194283-GMT d.d. 27 augustus 2019
Bijlage: brief Comité Orgaandonatie Alert inzake wetsvoorstel 35161

Nederlands

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon